ლობიანი
1 0.8
ხორცის ბლინი
1.2 1
ხორცის ბლინი
1.7 1.5